2022

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2022

Zarządzenie Nr 021.6.2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 28 lutego 2022 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5 2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 9 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 1 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie Procedury Zarządzania Incydentami Cyberbezpieczeństwa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie zasad przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2022 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 4 stycznia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

metryczka