2017

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2017

Zarządzenie Nr021.20.2017 z 18 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.19.2017 z 18 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.18.2017 z 15 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania W MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.17.2017 z 1 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.16.2017 z 29 listopada 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzania [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2017 z 7 listopada 2017r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, które są w użyczeniu w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.14.2017 z 7 listopada 2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.15.2013 Dyrektora MGOPS w Mroczy , w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.13.2017 z 31 października 2017r.

w sprawie ustalenia rozkładu dni wolnych w MGOPS w Mroczy w 2017 roku [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2017 z 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2017 z 28 lipca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.10.2017 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 27 lipca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Czekalskiej i Renaty Juchacz i powołania Komisji Egzaminacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2017 z 25 lipca 2017

w sprawie Rejestru Zbiorów Danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2017 z 7 czerwca 2017 roku

w sprawie wzorów podpisów uprawnionych do podpisu dowodów księgowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2017 z 1 czerwca 2017 roku

w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2017 z 16 maja 2017 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2017 z 6 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2017 z 27 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2017 z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2017 z 11 stycznia 2017 roku

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Kliszewskiej i egzaminu kończącego tę służbę [...]

metryczka