Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze uchwały »Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, Drążno, gm. Mrocza, dz. ew. 32/5 – etap II” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku byłej Remizy OSP na Izbę Tradycji Pożarnictwa w Wielu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu w 2019 roku

Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza

Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy

Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na kontynuacje dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo gm. Mrocza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 209/9, o pow. 0,0080 ha, stanowiącej własność Gminy Mrocza na której znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej

Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Mrocza nieruchomości gruntowej położonej w Kosowie gm. Mrocza, stanowiącej własność osób fizycznych

Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2019


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2019

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2019”

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Mrocza

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2019


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij