Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Informujemy, że od 26 września 2023 roku trwają konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Do 3 października 2023 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2011

Ogłoszenie wyników otwartego  konkursu ofert nr 1/2011  na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mrocza w 2011r. Członkowie Komisji Konkursowej powołanej [...]

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

OGŁOSZENIE Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza  ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego  przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

2. Otwarty Konkurs Ofert nr 2 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Niezbędne do złożenia oferty dokumentyznajdują sie w Otwartym Konkursie Ofert Nr 1. [...]

metryczka