Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

Dokumenty- zgłoszenie kandydata na członka RP KPIR osoba prawna

W załączeniu zamieszczamy dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia kandydata na członka rady powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej: [...]

Dokumenty- zgłoszenie kandydata na członka RP KPIR osoba fizyczna

W załączeniu zamieszczamy dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia kandydata na członka rady powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej: [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie sporządzenia spisu wyborców w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczychzarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie rejestracji kandydatów w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczychzarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  [...]

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. zostały zarządzone wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 maja 2019r. w sprawie powołania zespołu do obsługi wyborów do Izb Rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.Terminarz wykonania poszczególnych czynności [...]

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r. zostały zarządzone wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.  [...]

metryczka