Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2023

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2018-2024

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2022 rok

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2021 rok

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczy [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2020 rok

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy (w związku z nawiązaniem stosunku pracy) [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za rok 2019 rokPracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - Miejsko Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2018 rok

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy - Miejsko Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018-2023

Radni Miasta i Gminy w Mroczy - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza - korekta [...]

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018

Radni Miasta i Gminy w Mroczy zakończenie kadencji 2014-2018 - Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza - korekta [...]

metryczka