Strona główna

Strona główna

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
ul. Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza
Biuro Obsługi Klienta
tel. (52) 386-74-46
e-mail: bok@mrocza.pl 
Sekretariat
tel. (52) 386-74-10
e-mail: urzad@mrocza.pl 
Strona www: www.mrocza.pl  
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP
Adres Elektronicznej skrzynki podawczej: /v0sicj895c/skrytka
Pismo ogólne do podmiotu publicznego


  konto: Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza,
nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003

Szanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).  

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.  

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6, pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrocza udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.

Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać administratorowi biuletynu (Redakcja biuletynu – kontakt w prawym górnym rogu strony).


Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP Gminy Mrocza.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (16 maja 2003)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 maja 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Bartłomiej Panek (24 listopada 2023, 11:38:30)
Zmieniono: dodano bok do kontaktu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553656