2012

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2012

Zarządzenie Nr 021.21.2012 z dnia 19 grudnia 2012

w sprawie procedur zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.20.2012 z dnia 18 grudnia 2012

w sprawie zmiany Regulaminu pracy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2012 z dnia 18 grudnia 2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rocznej inwentaryzacji w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.18.2012 z dnia 18 grudnia 2012

w sprawie zmiany Regulaminu pracy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2012 z dnia 18 grudnia 2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2012 z dnia 24 października 2012

w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2012 z dnia 5 września 2012

w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania ryzykiem [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2012 z dnia 5 września 2012

w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarzadczej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2012 z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2012 z dnia 29 sierpnia 2012

w sprawie powołania i określenia zakresu pracy zespołu organizacyjnego dnia pracownika socjalnego w mroczy w 2012 [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2012 z dnia 28 sierpnia 2012

w sprawie zmiany Zarządzenia Kierownika MGOPS w Mroczy z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2012 z dnia 16 sierpnia 2012

w sprawie limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2012 z dnia 28 maja 2012

w sprawie aneksu do planu kont MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2012 z dnia 28 maja 2012

w sprawie zmiany Regulaminu pracy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5a.2012 z dnia 22 maja 2012

w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2012 z dnia 15 maja 2012

w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych, powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień powyżej 14 0000 Euro oraz Regulaminu komisji Przetargowej MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2012 z dnia 14 maja 2012

w sprawie zmiany Regulaminu pracy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.3a.2012 z dnia 16 marca 2012

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2012 z dnia 6 lutego 2012

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych przy MGOPS w Mroczy [...]

metryczka