2012

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2012

Zarządzenie Nr 021.21.2012 z dnia 19 grudnia 2012

w sprawie procedur zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2012 z dnia 24 października 2012

w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w MGOPS w Mroczy [...]

metryczka