Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 420) starsze obwieszczenia »Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

17.12.2021

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2023Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo

10.12.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-BroniewoPodanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo

10.12.2021

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-BroniewoObwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza

02.12.2021

Obwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza

01.12.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. MroczaZawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'

19.11.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'

19.11.2021

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'Zawiadomienie -Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo'

12.11.2021

Zawiadomienie -Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo'Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 'Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030'

04.11.2021

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 'Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030''Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok

03.11.2021

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2021 rokZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewo

02.11.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoZawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'

26.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem 'Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030' oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu

12.10.2021

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem 'Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030' oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektuZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewo

01.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

23.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości OstrowoZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

16.09.2021

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabór

06.09.2021

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabórZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewowo

02.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoKomunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia o wyniku konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Osiedla 'Młodych' w mieście Mrocza

19.08.2021

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia o wyniku konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Osiedla 'Młodych' w mieście MroczaZawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewo

06.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 420) starsze obwieszczenia »