Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 380) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 370/21 obręb Mrocza

19.01.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 370/21 obręb MroczaObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr 37/1 w obrębie

15.01.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr 37/1 w obrębieObwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb Drz

15.01.2021

Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewidencyjnym 37/1 obręb DrzObwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. nr 37/1 obręb Drzewianowo

13.01.2021

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. nr 37/1 obręb DrzewianowoDecyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

31.12.2020

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychWyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Mroczy

21.12.2020

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w MroczyObwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. Drzewianowo

21.12.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy 2 instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 37/1 położonej w obr. DrzewianowoInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

11.12.2020

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzewianowo

24.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości DrzewianowoOgłoszenie o zaktualizowanej podstawie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

28.10.2020

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówInformacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

28.10.2020

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 Drzewianowo

02.10.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 DrzewianowoZawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1'

04.09.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

03.09.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03.09.2020r. Zawiadamiające mieszkańców miejscowości Słupówko oraz Drzewianowo – posesje: działki ewidencyjne nr: 289/1, 199/1, 198/1, 198/12 o konieczności wykonania przyłączy kanalizacyjObwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji ZRID/1/2020 z dnia 11.08.2020r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. T. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy

12.08.2020

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji ZRID/1/2020 z dnia 11.08.2020r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. T. Kościuszki, a ul. Zieloną w MroczyObwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę r

07.08.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę rZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1

05.08.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1Obwieszczenie - ponowne wszczęcie postępowania zmierzające do wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 37/1 obr. Drze

05.08.2020

Obwieszczenie - ponowne wszczęcie postępowania zmierzające do wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 37/1 obr. DrzeDecyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

14.07.2020

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie

13.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w DrzewianowieObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 380) starsze obwieszczenia »