Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 473) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obr. Kosow

27.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obr. KosowObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW .. dz. 58/41 oraz 48/2 Ostrowo

27.01.2023

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW .. dz. 58/41 oraz 48/2 OstrowoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Drzewianowi

26.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w DrzewianowiObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w Witosła

25.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w WitosłaObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa -'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. 390/10 i 390/11 obr. Mroc

16.01.2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa -'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. 390/10 i 390/11 obr. MrocZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz Drążno

09.01.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz DrążnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

04.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegObwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltai

03.01.2023

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltaiObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha ... na dz. 16/2 oraz dz. nr 32/6 w m. Drzewianowo, gm. Mrocza'

03.01.2023

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha ... na dz. 16/2 oraz dz. nr 32/6 w m. Drzewianowo, gm. Mrocza'Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

02.01.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 39 Kosowo, gm. Mrocza

02.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 39 Kosowo, gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

29.12.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowegoObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 39 farm fotowoltaicznych ... w Kosowie'

27.12.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 39 farm fotowoltaicznych ... w Kosowie'Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 19.12.2022 r.

19.12.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 19.12.2022 r.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ………..

16.12.2022

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2022 roku wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmianyZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 39 w obr. Kosowo, gm. Mrocza

09.12.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 39 w obr. Kosowo, gm. MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obręb Kosowo, gmina Mroc

09.12.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW na dz. nr 39 obręb Kosowo, gmina MrocObwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW

09.12.2022

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MWObwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o piśmie z RDOŚ z Bydgoszczy dot. przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ew. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza

06.12.2022

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o piśmie z RDOŚ z Bydgoszczy dot. przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ew. nr 390/10 i 390/11 obr. MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz Drążno

05.12.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek oraz DrążnoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 473) starsze obwieszczenia »