Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 432) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewid. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza,g

17.06.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewid. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza,gObwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10i 390/11 obr. Mrocza, g

17.06.2022

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10, 390/11 obr. Mrocza, gZawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na dz. o nr ewid. 390/10 i 390/11 w miejscowości Mrocz

14.06.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na dz. o nr ewid. 390/10 i 390/11 w miejscowości MroczZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

14.06.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielskiZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski'

16.05.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski'Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 'Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

16.05.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 'Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielskiObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW..

05.05.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW..Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

05.04.2022

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40MW

05.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40MWZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 Ostrowo

11.03.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 OstrowoZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 Ostrowo

11.03.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 OstrowoInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

17.02.2022

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy MroczaInformacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

17.12.2021

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2023Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo

10.12.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-BroniewoPodanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo

10.12.2021

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-BroniewoObwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza

02.12.2021

Obwieszczenie o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. Mrocza

01.12.2021

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na działkach o nr ewid. 390/10 i 390/11 w m. MroczaZawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'

19.11.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'

19.11.2021

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo'Zawiadomienie -Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo'

12.11.2021

Zawiadomienie -Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza-Broniewo'Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 432) starsze obwieszczenia »