Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 369) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 Drzewianowo

02.10.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW .. dz.37/1 DrzewianowoZawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1'

04.09.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu srawy w terminie dla inwestycji polegającej na 'Budowie dwóch instalacji fotowoltanicznych w Drzewianowie, dz. 37/1Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

03.09.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 03.09.2020r. Zawiadamiające mieszkańców miejscowości Słupówko oraz Drzewianowo – posesje: działki ewidencyjne nr: 289/1, 199/1, 198/1, 198/12 o konieczności wykonania przyłączy kanalizacyjObwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji ZRID/1/2020 z dnia 11.08.2020r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. T. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy

12.08.2020

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji ZRID/1/2020 z dnia 11.08.2020r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. T. Kościuszki, a ul. Zieloną w MroczyObwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę r

07.08.2020

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie dz. nr 16/2, 32/6 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę rZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1

05.08.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - instalacja fotowolt. w Drzewianowie, dz. 37/1Obwieszczenie - ponowne wszczęcie postępowania zmierzające do wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 37/1 obr. Drze

05.08.2020

Obwieszczenie - ponowne wszczęcie postępowania zmierzające do wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3m każda, na działce nr 37/1 obr. DrzeDecyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

14.07.2020

Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie

13.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w DrzewianowieInformacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniów

07.07.2020

Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok i statystycznej liczbie uczniówOBWIESZCZENIE Starosty Nakielskiego z dnia 03.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

03.07.2020

OBWIESZCZENIE Starosty Nakielskiego z dnia 03.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'

26.06.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej w Drzewianowie

17.06.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej w DrzewianowieZawiadomienie - Obwieszczenie BMiG Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47ha w Drzew

17.06.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie BMiG Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47ha w DrzewZawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul Zieloną w Mroczy'.

08.06.2020

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul Zieloną w Mroczy'.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej

14.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczeZawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'

13.05.2020

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy'Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

07.04.2020

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

02.04.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaOdwołanie Sesji Rady Miejskiej zqaplanowanej na dzień 27 marca 2020r.

24.03.2020

Odwołanie Sesji Rady Miejskiej zqaplanowanej na dzień 27 marca 2020r.Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 369) starsze obwieszczenia »