Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 511) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ew. numer 1295/1 i 1297 obręb Mrocza, gm. Mrocza

29.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ew. numer 1295/1 i 1297 obręb Mrocza, gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce ew. numer 84 w obrębie Witosław gm. Mrocza

29.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce ew. numer 84 w obrębie Witosław gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 Wiele

24.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej dz. nr 159 WieleObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy'

23.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy'Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. Drzewianowo

18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obr. DrzewianowoZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gmini

18.05.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 w obrębie Drzewianowo w gminiObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obr. Wiele

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obr. WieleObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 84/4 obręb Rościmin, gm. Mrocza

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 84/4 obręb Rościmin, gm. MroczaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 6/1 obręb Modrakowo, gm. Mrocza

16.05.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... na dz. nr 6/1 obręb Modrakowo, gm. MroczaPodanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW

09.05.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MWZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 08.05.2023 r.

08.05.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dnia 08.05.2023 r.INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

05.05.2023

INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoINFORMACJA PUBLICZNA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektów POP

05.05.2023

INFORMACJA PUBLICZNA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektów POPZawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I'

24.04.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I'Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 84/4 w obr. Rościmin, gm. Mrocza

24.04.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 84/4 w obr. Rościmin, gm. MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 28 MW na dz. o nr ewid. 6/1 w obrębie Modrakowo w gminie Mrocza

24.04.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 28 MW na dz. o nr ewid. 6/1 w obrębie Modrakowo w gminie MroczaZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie do 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 28 MW na dz. 6/1 obr. Modrakowo

24.04.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie do 28 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 28 MW na dz. 6/1 obr. ModrakowoZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 84

24.04.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 84Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obręb Wiele

18.04.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW dz. nr 159 obręb WieleInformacja o planowanym zgromadzeniu publicznym

18.04.2023

Informacja o planowanym zgromadzeniu publicznymObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 511) starsze obwieszczenia »