Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 406) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

23.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości OstrowoZawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

16.09.2021

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabór

06.09.2021

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabórZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewowo

02.09.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoKomunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia o wyniku konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Osiedla 'Młodych' w mieście Mrocza

19.08.2021

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 sierpnia o wyniku konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Osiedla 'Młodych' w mieście MroczaZawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewo

06.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoZawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - Broniewo

05.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi gminnej nr 090116C relacji Wyrza - BroniewoZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

04.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości OstrowoInformacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

28.07.2021

o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany w Statucie Osiedla 'Młodych' w mieście MroczaObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewid. 37/1 położonej w obrębie Drzewianowo'

06.07.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce o nr ewid. 37/1 położonej w obrębie Drzewianowo'Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 położonej w obr. Wiele

28.06.2021

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 położonej w obr. WieleZawiadomienie -Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

23.06.2021

Zawiadomienie -Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości OstrowoObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele

14.06.2021

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 159, położonej w obrębie WieleZawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. 37/1 w m. Drzewianowo

04.06.2021

Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na dz. 37/1 w m. DrzewianowoZawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

25.05.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości OstrowoZawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ostrowo

25.05.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowości OstrowoZawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa instalacji fotowoltaicznej - Wiele

17.05.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa instalacji fotowoltaicznej - WieleZawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 159

17.05.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 159Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: Referent ds. zasobu komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

27.04.2021

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: Referent ds. zasobu komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyObwieszczenie o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa - 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na działce nr 37/1 w Drzewiano

26.04.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa - 'Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na działce nr 37/1 w DrzewianoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 406) starsze obwieszczenia »