Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 529) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce istniejącego łącznika oraz budowie nowego łącznika Szkoły Podstawowej w Mroczy

20.02.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbiórce istniejącego łącznika oraz budowie nowego łącznika Szkoły Podstawowej w MroczyObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu na przebudowie i rozbudowie budynku oświaty o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym w Kosowie

20.02.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu na przebudowie i rozbudowie budynku oświaty o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym w KosowieObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Mroczy

06.02.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w MroczyObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerw. przyrody Jezioro Wiel

24.01.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającej na budowie urządzenia wodnego stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerw. przyrody Jezioro WielInformacja dotycząca organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2025

23.11.2023

Informacja dotycząca organizacji publicznego transportu zbiorowego w roku 2025Obwieszczenie Starosty Nakielskiego

18.10.2023

zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych- ulic Kościuszki i Piotra w MroczyObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... obr. Białowieża, Matyldzin, Wiele

25.08.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... obr. Białowieża, Matyldzin, WieleObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... w obrębie Białowieża, Matyldzin, Wiele, gm. Mrocza

26.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych ... w obrębie Białowieża, Matyldzin, Wiele, gm. MroczaPodanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław'

18.07.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław'Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej

14.07.2023

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiejObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko-'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW na dz. nr 34/2, 35, 36 Dr

12.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko-'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW na dz. nr 34/2, 35, 36 DrZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, Wiele

06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. .... w m. Białowieża, Matyldzin, WieleZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ...w m. B

06.07.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 76 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 76 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ...w m. BObwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrstrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele'

06.07.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania - 'Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrstrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele'Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław

19.06.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-WitosławObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 Kosowo

13.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 28 farm fotowoltaicznych ... dz. 6/1 KosowoObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. R

12.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW ... na dz. nr 84/4 obr. RZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.

09.06.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Mrocza-Witosław z dn. 09.06.2023 r.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminie

09.06.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 'Budowa do 70 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 70 MW ... na dz. nr 34/2, 35, 36 obręb Drzewianowo w gminieZawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. 159 obręb Wiele z dnia 07.06.2023 r.

07.06.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. 159 obręb Wiele z dnia 07.06.2023 r.Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 529) starsze obwieszczenia »