Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 440) starsze obwieszczenia »Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin – Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski”

12.09.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin – Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski”Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i pow.zabud. do 47 ha na dz. 16/2, 32/6 Drzewi

06.09.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i pow.zabud. do 47 ha na dz. 16/2, 32/6 DrzewiObwieszczenie informujące o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięci 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i pow. zab. do 47 ha dz. nr 16/2 i 32/6 - Drzewianowo

06.09.2022

Obwieszczenie informujące o wystąpieniu do właściwych organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięci 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i pow. zab. do 47 ha dz. nr 16/2 i 32/6 - DrzewianowoObwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Uruchomienie stacji demontażu pojazdów

26.08.2022

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Uruchomienie stacji demoontażu pojazdówZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

18.08.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielskiObwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 5.08.20222 r. o wydaniu decyzji nr ZRID/3/2022 z dnia 5.08.2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 090165C w miejscowości Ostrowo

05.08.2022

Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 5.08.20222 r. o wydaniu decyzji nr ZRID/3/2022 z dnia 5.08.2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 090165CPodanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na dz. nr ewid. 390/10 i 390/11 m.

19.07.2022

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Uruchomienie stacji demontażu pojazdów na dz. nr ewid. 390/10 i 390/11 m.Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele

18.07.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - WieleZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewid. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza,g

17.06.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach ewid. nr 390/10 i 390/11 obr. Mrocza,gObwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10i 390/11 obr. Mrocza, g

17.06.2022

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięw. polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. ewid. nr 390/10, 390/11 obr. Mrocza, gZawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na dz. o nr ewid. 390/10 i 390/11 w miejscowości Mrocz

14.06.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Uruchomieniu stacji demontażu pojazdów na dz. o nr ewid. 390/10 i 390/11 w miejscowości MroczZawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

14.06.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielskiZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski'

16.05.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Przebudowie drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski'Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 'Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielski

16.05.2022

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 'Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rościmin - Wiele, gm. Mrocza, pow. nakielskiObwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW..

05.05.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW..Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Mrocza

05.04.2022

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy MroczaObwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40MW

05.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40MWZawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 Ostrowo

11.03.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię - 'Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 OstrowoZawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 Ostrowo

11.03.2022

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na 'Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej Ostrowo o łącznej mocy do 40 MW dz. nr 58/41, 48/2 OstrowoInformacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

17.02.2022

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy MroczaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 440) starsze obwieszczenia »