2021

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2021

Zarządzenie 021.3.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 1 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 28 stycznia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.1.2021 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 15 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia harmonogramu pracy zdalnej pracowników  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w czasie zagrożenia COVID-19 [...]

metryczka