2019

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2019

Zarządzenie 021.16.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności w MGOPS w Mroczy  [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży, obuwia i ekwiwalentu pieniężnego za pranie w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr021.14.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji dokonującej przygotowania spisu i oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w składnicy akt przy MGOPS w Mroczy przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 23.10.2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2019 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie 021.10.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 17 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej "Zasad Postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia dokumentacji pracy asystenta rodziny zatrudnionego w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia terenu pracy pracowników socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 31 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 13 maja 2019 roku

w sprawie zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 28 lutego 2019 roku

w sprawie zasad przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019-2023 [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2019 Dyrektora MGOPS w Mroczy z 15 lutego 2019 roku

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych [...]

metryczka