Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RO.271.3.4.2020
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 2 października 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)