Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Zarządzenie nr 0050.76.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 255/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., [...]

POSTANOWIENIE NR 254/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II postanawia, co następuje [...]

Protokoły z losowań członków komisji

W dniu 17.05.2024 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.OKW nr. 4 - [...]

INFORMACJA Urzędnika Wyborczego w Mroczy z dnia 14 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Mrocza obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do wiadomości wyborców informacjęo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych [...]

Zarządzenie nr 0050.67.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań wyborczych na terenie Gminy Mrocza związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.64.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ds. informatyki, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.54.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. określone są w ustawie z dnia 5 [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mogą głosować i kandydować obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (art. [...]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 331 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) stanowi się, co następuje: [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z [...]

metryczka