KOMUNIKAT

I N F O R M A C J A

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, informuje Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu o możliwości uzyskania środków z ZFŚS. Warunkiem ich pozyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku (wraz z niezbędnymi załącznikami), zgodnego z Zarządzeniem Nr 120.20.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w biurze nr 204. Niezbędne druki można pobrać w biurze nr 111 lub ze strony internetowej: www.bip.mrocza.pl w zakładce Komisja ZFŚS.Przewodniczący        
Komisji ZFŚS         

(-) Krzysztof Kalinowski   Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyrok SN z dn. 08.05.2002r., I PKN 267/01 (OSNP 2004, Nr 6, poz. 99)

Zarządzenie Burmistrza w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

- Pobierz Regulamin ZFŚS (43273kB) pdf

Najczęściej używane załączniki:

- Załącznik Nr 4 do ZFŚS - Oświadczenie o dochodach (48kB) word
- Załącznik Nr 6 do ZFŚS - wniosek o przyznanie świadczenia (41kB) word

Progi dochodowe oraz wysokości poszczególnych świadczeń pomocy finansowej lub rzeczowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2022 roku.

- Pobierz tabelę (1561kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisja ZFŚS (16 września 2010)
Opublikował: Sebastian Mazur (16 września 2010, 13:23:09)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kalinowski (6 grudnia 2022, 12:37:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13562