2016

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2016

Zarządzenie Nr 021.26.2016 z 30 grudnia 2016

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.25.2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie 021.24.2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży, obuwia i ekwiwalentu za pranie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.23.2016 z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemów Informatycznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.22.2016 z 30 listopada 2016 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia, które są w użyczeniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy w 2016 roku [...]

Zarządzenie Nr 021.21.2016 z 30 listopada 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 021.20.2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.19.2016 z 17 listopada 2016 roku

w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Pani Joanny Wieszałkowskiej i egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr 021.18.2016 z 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2016 z 25 października 2016 roku

w sprawie  Rejestru Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2016 z 3 października 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2016 z 6 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2016 z 19 lipca 2016 roku

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2016 z 6 lipca 2016 roku

w sprawie korzystania z pojazdów prywatnych w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2016 z 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w MGOPS w Mroczy     [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2016 z 8 czerwca 2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 021.14.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2016 z 23.05.2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.9.2016 z 29 kwietnia 2016

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Książek i Pani Lidii Sroka i egzaminu kończącego tę służbę [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2016 z 29 marca 2016

w sprawie Analizy poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2016 z 9 marca 2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2016 z 8 marca 2016

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2016 z 1 marca 2016

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4a.2016 z dnia 25 lutego 2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2016 z 2 lutego 2016

w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2016 z 2 lutego 2016

w sprawie zasad planowania szkoleń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2016 z 26 stycznia 2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.17.2015 Dyrektora MGOPS w Mroczy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej [...]

Zarządzenie Nr 021.1.2016 z 3 stycznia 2016

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21/2009 Kierownika MGOPS w Mroczy z dnia 15 lipca 2009 roku zmienionego kolejnymi zarządzeniami [...]

metryczka