2014

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2014

Zarządzenie Nr 021.20.2014 z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.18.2014 z dnia 10 października 2014

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.17.2014 z dnia 10 października 2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 021.16.2014 z dnia 10 września 2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 021.15.2013 Dyrektora MGOPS w Mroczy w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.15.2014 z dnia 22 sierpnia 2014

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2014 z dnia 21 lipca 2014

w sprawie limitów comiesięcznych z telefonów służbowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2014 wz dnia 21 lipca 2014

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2014 z dnia 17 kwietnia 2014

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, mniejszej wartości w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2014 z dnia 14 kwietnia 2014

w sprawie ustalenia rozkładu dni wolnych w MGOPS w Mroczy w 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr 021.8.2014 z dnia 24 lutego 2014

w sprawie przestrzegania zasad bhp w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.7.2014 z dnia 31 stycznia 2014

w sprawie upoważnienia do wystawiania dokumentów finansowych w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.6.2014 z dnia 31 stycznia 2014

w sprawie Regulaminu naboru w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.5.2014 z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie zmiany procedur zadań w MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 021.4.2014 z dnia 27 stycznia 2014

w sprawie wprowadzenia zestawienia miesięcznych usług opiekuńczych [...]

Zarządzenie Nr 021.3.2014 z 24 stycznia 2014

w sprawie alimentacji rodzinnej i kontraktów socjalnych [...]

Zarządzenie Nr 021.2.2014 z 2 stycznia 2014

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy MGOPS w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 021.1.2014 z dnia 1.01.2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 021.20.2013 z dnia 30.12.2013 [...]

metryczka