REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W UMiG W MROCZY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

 1. Księga Akt Urodzeń - p. nr 204
 2. Księga Akt Małżeństw - p. nr 204 
 3. Księga Akt Zgonów - p. nr 204
 4. Ewidencja Wydanych Dowodów Osobistych - p. nr 204
 5. Ewidencja Ludności - p. nr 204
 6. Kartoteka Osobowa Mieszkańców - p. nr 204
 7. Rejestr Poborowych i Przedpoborowych - p. nr 111
 8. Rejestr Zarządzeń Burmistrza - p. nr 207
 9. Rejestr Uchwał - p. nr 308
 10. Rejestr Wniosków i Interpelacji Radnych - p. nr 308
 11. Rejestr Wniosków Komisji Rady - p. nr 308
 12. Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej - p. nr 308
 13. Rejestr i Ewidencja Skarg i Wniosków - p. nr 204
 14. Rejestr Zamówień Publicznych - p. nr 201
 15. Centralny Rejestr Umów - p. nr 207
 16. Centralny Rejestr Zleceń - p. nr 207

Referat Finansowo - Budżetowy:

 1. Ewidencja Druków Ścisłego Zarachowania - p. nr 101 i 306
 2. Ewidencja Podatników Podatku od Niruchomości i Rolnego Osób Fizycznych i Prawnych - p. nr 101
 3. Ewidencja Podatników Podatku od Środków Transportu - p. nr 101
 4. Ewidencja Właścicieli Psów i Rejestr Włascicieli Psów Ras Uznanych za Agresywne - p. nr 101
 5. Ewidencja Osób Korzystających z Dodatków Mieszkaniowych - p. nr 101
 6. Ewidencja Zakupu VAT - p. nr 306
 7. Ewidencja Sprzedaży Vat - p. nr 306
 8. Księgi Inwentażowe - p. nr 306

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:  

 1. Ewidencja Wydanych Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - p. nr 312

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:

 1. Rejestr Upraw Maku - p. nr 109
 2. Ewidencja Dzierżawców Nieruchomości i Gruntów Rolnych Mienia Komunalnego - p. nr 109
 3. Ewidencja Podatników Czynszów i Dzierżaw - p. nr 109

metryczka


Wytworzył: Sebastian Mazur (25 stycznia 2004)
Opublikował: Sebastian Mazur (25 stycznia 2004, 14:31:55)

Ostatnia zmiana: Monika Lahutta (19 maja 2022, 12:42:08)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20389