2021r.

2021r.

Zarządzenie Nr 120.57.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny [...]

Zarządzenie Nr 120.56.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.55.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zostało zmienione zarządzeniem numer 0050.11.2024r. z dnia 12 stycznia 2024r. [...]

Zarządzenie Nr 120.54.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów  z pomiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.53.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2021 r.

zmieniające w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.52.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.49.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.90.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.48.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.47.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.46.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.45.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.44.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.43.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie techniczno-administracyjnej obsługi zadań referendalnych związanych z referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 grudnia 2021 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.42.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie Nr 120.41.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 06 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.39.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.38.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego "InforN" [...]

Zarządzenie Nr 120.35.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 120.36.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Mrocza oraz Urzędu Miasta i Gminy w MroczyZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.62.2023 z dnia 23 maja 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 120.34.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 120.33.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w MroczyZałącznik nie podlega publikacjiZarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 0050.198.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. [...]

Zarządzenie nr 120.32.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 120.31.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 120.30.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą [...]

Zarządzenie nr 120.29.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.27.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz wyznaczenia Zespołu Redakcyjnego [...]

Zarządzenie nr 120.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.26.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.23.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.24.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu (organ) Gminy Mrocza i jednostki budżetowej - Urząd Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.22.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.21.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy u Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. zasobu komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.19.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.18.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie składu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 [...]

Zarządzenie nr 120.17.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych [...]

Zarządzenie nr 120.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie sortów mundurowych strażnikom Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie umundurowania i wyposażenia dodatkowego strażników Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie nr 120.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. zasobu komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lutego 2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust. 1pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy. [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania nietatowego kierownika punktu przetwarzania informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym [...]

metryczka