2015r.

2015r.

Zarządzenie Nr 120.34.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.33.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.32.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. - głosowanie ponowne [...]

Zarządzenie Nr 120.31.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.30.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno - technicznej zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.29.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.28.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.27.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy" [...]

Zarządzenie Nr 120.26.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.24.2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.23.2015 z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przekazania stanowiska do spraw obsługi biura klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.22.2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe [...]

Zarządzenie Nr 120.21.2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.20.2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym [...]

Zarządzenie Nr 120.19.2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.18.2015 z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przekazania stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy i doradcy [...]

Zarządzenie Nr 120.17.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.16.2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania zespołu weryfikującego wnioski sołectw dotyczące przedsięwzięć z funduszu sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 120.15.2015 z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw informacji niejawnych [...]

Zarządzenie Nr 120.14.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasad udzielania informacji publicznej oraz wysokości opłat [...]

Zarządzenie Nr 120.13.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie organizacji i opracowania dokumentacji Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.12.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.11a.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia i upoważnienia Sekretarzowi Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.11.2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.10.2015

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.9.2015

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie Nr 120.8.2015

w sprawie przekazania stanowiska w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego [...]

Zarządzenie Nr 120.7.2015 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.6.2015 z dnia 12 maja 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 120.5.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.4.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.3.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w gminie Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 120.2.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr 120.1.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora d/s gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

metryczka