2010r.

2010r.

Zarządzenie Nr 0152/23A/10

zmieniające Zarządzenie Nr 0152-20/2010 w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Mrocza Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i wydawania decyzji administracyjnych. [...]

Zarządzenie Nr 0152/23/10

w sprawie pracy Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/22/10

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego [...]

Zarządzenie Nr 0152/20/10

w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Mrocza Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza i wydawaniu decyzji administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0152/21/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2011r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/19/10

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/18/10

w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/17/10

zmieniające Zarządzenie Nr 0151/70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 lipca 2009 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0152/16/10

w sprawie przekazania stanowiska do spraw zasobu mieszkaniowego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/15/10

w sprawie przekazania stanowiska do spraw poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/14/10

w sprawie przekazania stanowiska do spraw poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0152/13/10

w sprawie wyznaczenia zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy koordynującego realizacja programu pn. „Profesjonalny samorząd". [...]

Zarządzenie Nr 0152/10/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/12/10

w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Organów Gminy [...]

Zarządzenie Nr 0152/11/10

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/9/10

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 0152/8/10

w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Gminy Mrocza do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/7/10

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy oraz zasad jej działania [...]

Zarządzenie Nr 0152/6/10

w sprawie powołania zespołu do obsługi obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/5/10

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 0152/4/10

w sprawie określenia normy zakładowej zużycia paliwa pojazdów samochodowych użytkowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0152/3/10

w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza w 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 0152/2/10

w sprawie powierzenia stanowiska Komendanta Straży Miejskiej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0152/1/2010

zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przyznania limitu kwot za używanie służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy [...]

metryczka