Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczających progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. : "Obsługa bankowa budżetu Gminy Mrocza oraz jej jednostek organizacyjnych"

Pobierz (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (25 listopada 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (25 listopada 2021, 12:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 744