2020r.

2020r.

Zarządzenie Nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.403.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli Wewnętrznej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.402.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.401.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.400.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej  na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.399.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mrocza na lata 2021 - 2038.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.396.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiegoego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/28, 1305/30 i 999/18  położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.395.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 171/6 i 171/  położonych w Krukówku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.394.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego pustostanu położonego w Rościminie 46 gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.393.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zmiany Regulaminu Gminnego Konkursu: "Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.384.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszych przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 206/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo oraz 54/3 [...]

Zarządzenie nr 0050.383.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zima  2020-2021 [...]

Zarządzenie Nr 0050.382.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń [...]

Zarządzenie Nr 0050.381.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań [...]

Zarządzenie Nr 0050.380.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań [...]

Zarządzenie Nr 0050.379.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań. [...]

Zarządzenie Nr 0050.378.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mroczaz dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.376.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.375.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.373.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.372.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.370.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszych przetargów pisemnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Kaźmierzewie o numerze ewidencyjnym 98/5 oraz w Witosławiu o numerze [...]

Zarządzenie Nr 0050.371.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wyrza [...]

Zarządzenie Nr 0050.369.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.367.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego- [...]

Zarządzenie Nr 0050.368.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.366.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego n asprzedaż działek budowlanych o nr 11305/27, 1305/28, 1305/30, 1305/12, 1305/15 i 999/18  położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej , [...]

Zarządzenie Nr 0050.365.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 171/6, 171/7, 171/8, 171/9 i 171/10   położonych w Krukówku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.364.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 171/5 położonej w Krukówku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.363.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2020r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec BurmistrzaZarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 0050.110.2023 z dnia 21.08.2023 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.360.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.359.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok - plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.362.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 sierpnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.361.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.357.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Mrocza na 2021 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.355.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Ostrowo uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa. [...]

Zarządzenie Nr 0050.353.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.354.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2020r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.352.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie zwołania zebrania stałych mieszkańców Sołectwa Ostrowo uprawnionych do głosowania w wyborach organów Sołectwa [...]

Zarządzenie Nr 0050.347.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.344.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonejnr ewidencyjnym 98/1 położonej w Wyrzy [...]

Zarządzenie Nr 0050.342.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.341.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.340.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 czerwca 2020 r.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.338.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.339.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.335.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy pełnomocnictwa do składania wniosków o przyznanie grantów w ramach realizacji projektu "Wsparcie osób starszych.... [...]

Zarządzenie Nr 0050.336.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok - plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.334.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrocza, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.332.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonejnr ewidencyjnym 24/10 położonej w Kosowie. [...]

Zarządzenie Nr 0050.331.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1/1 położonej w Kosowie. [...]

Zarządzenie Nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020r.

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.329.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.330.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.328.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.326.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.327.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 czerwca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.325.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 maja 2020r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Mrocza za 2019 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.323.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 maja 2020r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.322.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.319.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiacego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.318.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie blokowania bieżących wydatków budżetowych  [...]

Zarządzenie Nr 0050.315.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.315.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 kwietnia 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.313.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok  [...]

Zarządzenie Nr 0050.311.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie Nr 0050.289.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej      [...]

Zarządzenie Nr 0050.310.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 kwietnia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.309.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 kwietnia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.308.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 kwietnia 2020r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.307.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 kwietnia 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 566/2 o powierzchni 50 m2 położonej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.306.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.305.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.304.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.302.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych oraz orlików znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.301.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 marca 2020r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek [...]

Zarządzenie Nr 0050.300.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 marca 2020r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław - Wyrza na odcinku od km 1 + 185 do km 1 + 856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym" [...]

Zarządzenie Nr 0050.297.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.296.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2020r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.294.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.295.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 marca 2020r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.293.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 lutego 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.292.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15 oraz 999/18 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.291.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lutego 2020r.

w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji i optymalizacji projektu "Aktywnie w świat - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza" [...]

Zarządzenie Nr 0050.287.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2020r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.290.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2020r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób [...]

Zarządzenie Nr 0050.285.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.286.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2020r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.283.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 lutego 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. [...]

Zarządzenie Nr 0050.282.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.280.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zaraźliwych, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu na [...]

Zarządzenie Nr 0050.278.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 31 stycznia 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.271.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 lutego 2020r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac. [...]

Zarządzenie Nr 0050.267.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 stycznia 2020r

w sprawie przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu pierwszego stopnia alrmowego [...]

Zarządzenie Nr 0050.266.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2020 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.265.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2020 roku. [...]

Zarządzenie Nr 0050.261.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 stycznia 2020r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Mrocza na lata 2020 - 2022  [...]

Zarządzenie Nr 0050.260.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielenia zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Mrocza, a [...]

Zarządzenie Nr 0050.262.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 stycznia 2020r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mroc [...]

Zarządzenie Nr 0050.257.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 stycznia 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie  części nieruchomości gruntowej położonej w Mroczy oznaczonej nr 768/1, o powierzchni [...]

Zarządzenie Nr 0050.255.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 grudnia 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.256.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.254.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.253.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.252.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocz z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

metryczka