2018r.

Zarządzenie Nr 0050.628.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewidencyjny 1155/5 położonej w Mroczy przy ul. Okrężnej [...]

Zarządzenie Nr 0050.626.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.624.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.623.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.622.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.621.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.620.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.625.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/17, na [...]

Zarządzenie Nr 0050.619.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- Plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.615.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.616.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.607.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.606.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życ [...]

Zarządzenie Nr 0050.605.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w [...]

Zarządzenie Nr 0050.614.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.377.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mroc [...]

Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [...]

Zarządzenie Nr 0050.612.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego [...]

Zarządzenie Nr 0050.611.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.610.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.609.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.608.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej [...]

Zarządzenie Nr 0050.604.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny [...]

Zarządzenie Nr 0050.603.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.601.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/17, na okres do 3 l [...]

Zarządzenie Nr 0050.602.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2018r.

w sprawie cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.600.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.595.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.599.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.598.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.596.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.Zarządzenie PDF - [...]

Zarządzenie Nr 0050.595.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.594.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym                      [...]

Zarządzenie Nr 0050.591.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.590.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.587.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej  [...]

Zarządzenie Nr 0050.586.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.585.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.581.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Samsieczynku 3A gm. Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.584.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.583.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.582.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.578.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za  2017 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050.577.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.576.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018r.

zmieniające zarządzenie  Nr 0050.74.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018 roku  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.575.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.574.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.573.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.572.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.571.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 0050.570.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15, 1305/20, położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.568.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.565.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.564.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.556.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.558.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.557.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.552.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2018 r.

 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.554.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Mrocza [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij