2018r.

2018r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/31, 1305/33, 1305/35, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy oraz przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pomieszczeń mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza i administrowanych przez Gminę Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 grudnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza na kadencję 2018-2023 [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na II Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 3 grudnia 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Mrocza na kadencję 2018-2023 [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3grudnia 2018r.

w sprawie obnizenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na I Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 21 listopada 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.724.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.722.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru powykonawczego odbudowanych i przebudowanych dróg gminnych [...]

Zarządzenie nr 0050.719.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.plik pdf - [...]

Zarządzenie nr 0050.718.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2019-2031.plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.717.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 9 listopada 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.715.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 października 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych na terenie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.713.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.714.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 października 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie nr 0050.711.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.710.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 października 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.709.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) [...]

Zarządzenie Nr 0050.708.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/27, 1305/28, 1305/29, 1305/30, 1305/31, 1305/33, 1305/35, 1305/36 i 1305/37 położonych w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.707.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok [...]

Zarządzenie Nr 0050.705.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na L Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 października 2018 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.706.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.704.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.703.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w [...]

Zarządzenie Nr 0050.703.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.700A.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.700.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.696.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.698.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.694.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.693.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rokplika PDF - [...]

Zarządzenie Nr 0050.692.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.691.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzeniczwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Samsieczynku 3A gm. Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.690.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 0050.688.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.686.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru oferty   w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty [...]

Zarządzenie Nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Mrocza jest organem [...]

Zarządzenie Nr 0050.682.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.681.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.683.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i [...]

Zarządzenie Nr 0050.680.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.679.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem szatniowym [...]

Zarządzenie Nr 0050.677.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.678.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.674.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 lipca 2018r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń stanowiących własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.673.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/32, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.672.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę częci nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 566/2 o powierzchni 0,50 m2 położonej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.670.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.668.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.669.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.667.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Samsieczynku 3A gm. Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.666.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lipca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.664.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.663.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.662.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 czerwca 2018 r. [...]

Zarządzenie nr 0050.660.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie nr 0050.661.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie nr 0050.659.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjecia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 [...]

Zarządzenie Nr 0050.657.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.656.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 8 czerwca 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.655.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.654.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.653.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.652.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.651.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.650.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.649.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.648.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.647.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.646.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.645.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.644.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.643.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.642.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.641.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.640.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.639.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.638.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.637.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.636.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.635.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.634.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowania administracyjnego [...]

Zarządzenie Nr 0050.632.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.633.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.631.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 czerwca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 999/30, 999/32, 999/18 położonych w Mroczy przy ul. Czereśniowej [...]

Zarządzenie Nr 0050.630.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.628.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewidencyjny 1155/5 położonej w Mroczy przy ul. Okrężnej [...]

Zarządzenie Nr 0050.626.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej. [...]

Zarządzenie Nr 0050.624.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.623.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.622.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.621.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.620.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.625.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Witosławiu oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/17, na [...]

Zarządzenie Nr 0050.619.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.- Plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.615.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie oddania w użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.616.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.607.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.606.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życ [...]

Zarządzenie Nr 0050.605.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w [...]

Zarządzenie Nr 0050.614.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.377.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę i wynajem pomieszczeń, lokali oraz nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Mroc [...]

Zarządzenie Nr 0050.613.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [...]

Zarządzenie Nr 0050.612.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego [...]

Zarządzenie Nr 0050.611.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych [...]

Zarządzenie Nr 0050.610.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do poświadczania za zgodność dokumentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.609.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [...]

Zarządzenie Nr 0050.608.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej [...]

Zarządzenie Nr 0050.604.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny [...]

Zarządzenie Nr 0050.603.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr 0050.601.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę i zagospodarowanie nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/17, na okres do 3 l [...]

Zarządzenie Nr 0050.602.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 maja 2018r.

w sprawie cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań administracyjnych [...]

Zarządzenie Nr 0050.600.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.595.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr 0050.599.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.598.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.596.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.Zarządzenie PDF - [...]

Zarządzenie Nr 0050.595.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.594.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym                      [...]

Zarządzenie Nr 0050.592.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 kwietnia 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.591.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.590.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.587.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 kwietnia 2018r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym nieruchomości - działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej i Celtyckiej  [...]

Zarządzenie Nr 0050.586.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.585.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.581.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 kwietnia 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Samsieczynku 3A gm. Mrocza  [...]

Zarządzenie Nr 0050.584.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.583.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.582.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.578.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mrocza za  2017 rok. [...]

Zarządzenie Nr 0050.577.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.576.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 marca 2018r.

zmieniające zarządzenie  Nr 0050.74.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018 roku  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.579.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 marca 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.575.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.574.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.573.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.572.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 marca 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.571.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu. [...]

Zarządzenie Nr 0050.570.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czwartego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/12, 1305/15, 1305/20, położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.569.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 23 lutego 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.568.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.565.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zarządzenie Nr 0050.564.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 0050.562.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 2 lutego 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.556.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków i przyznania środków finansowych na planowane imprezy o charakterze publicznym organizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki pomocnicze gminy [...]

Zarządzenie Nr 0050.558.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 1 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.557.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.555.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 11 stycznia 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.552.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 stycznia 2018 r.

 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.554.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Mrocza [...]

Zarządzenie Nr 0050.553.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 grudnia 2017 r. [...]

metryczka