2005r.

2005r.

Zarządzenie Nr 152-05-Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 151/05/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 150/05/Z

w sprawie powalania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 149/05/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 148/05/Z

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 147/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 146/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 9 grudnia 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 145/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 144/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 143/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 142/05/Z

w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże. [...]

Zarządzenie Nr 141/05/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 140/05/Z

w sprawie sprostowania błędu. [...]

Zarządzenie Nr 139/05/Z

w sprawie sprostowania błędu. [...]

Zarządzenie Nr 138/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 137/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 18 listopada 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 136/05/Z

w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 133/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 132/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 131/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 130/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 129/05/Z

w sprawie najmu lokalu do adaptacji. [...]

Zarządzenie Nr 128/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 127/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 126/05/Z

w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 125/05/Z

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania. [...]

ZArzadzenie Nr 124/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń [...]

Zarządzenie Nr 123/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położone w Wielu gmina Mroczą. [...]

Zarzadzenie Nr 122/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 121/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż platformy 3 [...]

Zarządzenie Nr 120/05/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 119/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 118/05/Z

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 117/05/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 116/05/Z

w sprawie opłat czynszu za lokale użyteczności publicznej w 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 115/05/Z

w sprawie zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2005/2006. [...]

Zarządzenie Nr 114/05/Z

w sprawie zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami, letnimi kawiarenkami oraz alei owocowych stanowiących mienie komunalne Gminy na 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 113/05/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 112/05/Z

w sprawie najmu lokalu komunalnego. [...]

Zarządzenie Nr 111/05/Z

w sprawie najmu lokalu do adaptacji. [...]

Zarządzenie Nr 110/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 109/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 108/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 107/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 106/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 105/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 września 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 104/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 103/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 101/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 100/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 99/05/Z

w sprawie najmu lokal. [...]

Zarządzenie Nr 102/05/Z

w sprawie sprostowania błędu. [...]

Zarządzenie Nr 97/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 98/05/Z

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. [...]

Zarządzenie Nr 96/05/Z

w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 95/05/Z

w  sprawie  powołania  obwodowych  komisji  wyborczych  dla  przeprowadzenia  wyborów Prezydenta RP. [...]

Zarządzenie Nr 94/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 93/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji [...]

Zarządzenie Nr 92/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji [...]

zarządzenie Nr 91/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na: wykonanie pięciu [...]

Zarządzenie Nr 90/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajem i obsługę techniczną [...]

Zarządzenie Nr 89/05/Z

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 wrzesnia 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 88/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 26 sierpnia 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 87/05/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 94/2004/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mroczą z dnia 22.11.2004 r. w sprawie czynszu za lokale użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże. [...]

Zarządzenie Nr 86/05/Z

w sprawie stawek najmu pomieszczeń w Ośrodku Rekreacyjno - Hotelowym w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 85/05/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 83/05/Z

w sprawie wprowadzenia stawki za usługi autobusem Autosan H-9 wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 82/05/Z

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 81/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mroca. [...]

Zarządzenie Nr 84/05/Z

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 80/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 79/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 78/05/Z

w sprawie powołania Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 77/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 76/05/Z

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej Stadionu Miejskiego wMroczy. [...]

Zarządzenie Nr 75/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXXI sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 11 lipca 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 74/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do [...]

Zarządzenie Nr 73/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia do [...]

Zarządzenie Nr 72/05/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 71/05/Z

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położone w Wielu gmina Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 70/05/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 69/05/Z

w sprawie udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na adaptację na cele mieszkaniowe. [...]

Zarządzenie Nr 68/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 67/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na dowożenie i odwożenie [...]

Zarządzenie Nr 66/05/Z

sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 65/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni drogi [...]

Zarządzenie Nr 64/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu komercyjnego [...]

Zarządzenie Nr 63/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXX sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 17 czerwca 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 62/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

zarządzenie Nr 61/05/Z

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Zieleń blisko nas"-na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską.{zal1] [...]

Zarządzenie Nr 60/05/Z

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 59/05/Z

w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działkę nr 251 położoną w Drzewianowie. [...]

Zarządzenie Nr 58/05/Z

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarzadzenie Nr 57/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 56/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 55/05/Z

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 54/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na: wykonanie dwóch [...]

Zarządzenie Nr 53/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie terenu przy [...]

Zarządzenie Nr 52/05/Z

w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Mroczą. [...]

Zarządzenie Nr 51/05/Z

Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 27 maja 2005rok w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 49/05/Z

w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Komitetu ds. Obchodów Świąt Państwowych i Lokalnych. [...]

Zarządzenie Nr 50/05/Z

w sprawie: oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 48/05/Z

zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. [...]

Zarządzenie Nr 47/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 kwietnia 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 46/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 43/05/Z

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 45/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 44/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 42/05/Z

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego d/s Opracowania i Wdrażania Programu Promocji Zdrowia oraz Profilaktyki Zawałów Serca oraz Udarów Mózgu „PP400M" dla Miasta i Gminy Mroczą na lata 2005-2008." [...]

Zarządzenie Nr 41/05/Z

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 40/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 39/05/05

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 38/05/Z

sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 37/05/Z

w sprawie dzierzawienia oruntu stanowiącego  mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 36/05/Z

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r dniem wolnym od pracy dla pracowników samorządowych Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 35/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 34/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na:1. Wykonanie usług [...]

Zarządzenie Nr 33/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 32/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 31/05/Z

w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 30/05/Z

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Mroczą z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmiany opłat za dzierżawę gruntów pod kioskami i pawilonami oraz alei owocowych stanowiących mienie komunalne Gminy na 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 29/05/Z

sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/05/Z

w sprawie  przedstawienia  Radzie  Miejskiej   w  Mroczy   sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2004 rok. [...]

Zarządzenie Nr 28/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 24 marca 2005r. [...]

Zarządzenie Nr 26/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarzadzenie Nr 25/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 24/05/Z

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 22/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVII Sesji RAdy Miejskiej w Mroczy w dniu 25 lutego 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 23/05/Z

w sprawie opracowania projektu Regulaminu określającego:- sposób  ustalania wysokości  stypendium  szkolnego w  zależności od  sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa [...]

Zarządzenie Nr 21/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 20/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 19/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 18/05/Z

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 17/05/Z

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę [...]

Zarządzenie Nr 16/05/Z

w sprawie najmu lokalu do adaptacji. [...]

Zarządzenie Nr 15/05/Z

w sprawie najmu lokalu do adaptacji. [...]

Zarządzenie Nr 14/05/Z

w sprawie najmu lokalu do adaptacji. [...]

Zarządzenie Nr 13/05/Z

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwała podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 stycznia 2005 r. [...]

Zarządzenie Nr 12/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 11/05/Z

zmieniające Zarządzenie Nr 125/03/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i korespondencji. [...]

Zarządzenie Nr 10/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 9/05/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

zarządzenie Nr 8/05/Z

w sprawie najmu lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 7/05/Z

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 6/04/Z

w sprawie najmu lokalu socjalnego. [...]

Zarządzenie Nr 5/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 4/05/Z

w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. [...]

Zarządzenie Nr 3/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 2/05/Z

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 1/05/Z

w  sprwie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zapytaniau o cenę na dostawę wyposażenia świetlic szkolnych w szkołach Podstawowych Gminy Mrocza w dniu 26 stycznia 2005 [...]

metryczka