2021r.

2021r.

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2021 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego pustostanu położonego w Rościminie 46 gm. Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek budowlanych o nr 1305/28 i 1305/30 położonych w Mroczy przy ul. Piastowskiej [...]

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2021 roku [...]

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok- plik pdf - [...]

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza. [...]

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu w Mroczy [...]

Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania [...]

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy. [...]

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mroczy [...]

metryczka