Zarządzenie Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mrocza oraz PSZOK"

Pobierz (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (28 października 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (28 października 2021, 13:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457