Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. : „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce nr 23/15 i 23/8 obręb Witosław gm. Mrocza”

Pobierz (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (12 sierpnia 2021)
Opublikował: Monika Lahutta (12 sierpnia 2021, 13:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226