Zarządzenie Nr 0050.372.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”

Pobierz (132kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (17 września 2020)
Opublikował: Sebastian Mazur (24 września 2020, 13:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242