Zarządzenie Nr 0050.328.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu”

Pobierz (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (4 czerwca 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (30 lipca 2020, 09:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366