Zarządzenie Nr 0050.133.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty  określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację  zadania  pn.:  „Remont  nawierzchni  bitumicznej  drogi  gminnej  nr  090117C relacji  Kolonia  Wyrzańska-Dębowo  polegający  na  ułożeniu  na  istniejącą  nawierzchnię nowej  warstwy  betonu  asfaltowego  oraz  utwardzeniu  poboczy  wraz  z  udrożnieniem  i oczyszczeniem rowów przydrożnych”

Pobierz zarządzenie (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (11 sierpnia 2015)
Opublikował: Sebastian Mazur (29 września 2015, 21:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300