Zarządzenie Nr 0050.644.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza"

Pobierz pełną treść zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 listopada 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (4 grudnia 2013, 14:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459