Zarządzenie Nr 0050.573.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust- 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa centrum turystyki rowerowej w Krukówku"

Pobierz pełną treść zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 sierpnia 2013, 11:37:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493