Zarządzenie Nr 0050.549.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 090156C Drążno - Krukówko w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (24 czerwca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 lipca 2013, 09:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479