Zarządzenie Nr 0050.508.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na: „Budowa obwodnicy Miasta Mrocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 od km 0+000 do km 4+166 ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat - dokończenie inwestycji"


Pobierz pełną treść zarządzenia (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (26 kwietnia 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (13 maja 2013, 14:07:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521