Zarządzenie Nr 0050.271.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 lutego 2020r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz określenia regulaminu jej prac.

Pobierz pełną treść zarządzenia (636kB) pdf
Oświadczenie członka komisji konkursowej o bezstronności (212kB) pdf
Karta oceny oferty (297kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (4 lutego 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (7 lutego 2020, 08:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131