Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Nakielskiej w Mroczy”

Pobierz (273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 lutego 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 marca 2019, 11:48:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177