Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa trzech kompleksów Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Mrocza - część II”

Pobierz (274kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 lutego 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 marca 2019, 11:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96