Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia    9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza - Chwałka - Słupówko - Wiele - Drzewianowo w Gminie Mrocza - Etap III”

Pobierz (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 maja 2019)
Opublikował: Sebastian Mazur (27 maja 2020, 09:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70