2019

2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019

2019

Zarządzenie 021.02.2019 z dnia 03 stycznia 2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie sposobu wypłaty wynagrodzenia   [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosałwiu  [...]

metryczka