2015

2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019

2015

Zarządzenie 021.07.2015.2016 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wartości niematerialnych i prawnych, druków ścisłego zarachowania oraz oleju opałowego [...]

Zarządzenie 021.06.2015.2016 z dnia 30 listopada 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2015.2016 z dnia 22 października 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego [...]

zarządzenie nr 021.04.2015.2016 z dnia 7 października 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego wyeksploatowanego w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i nieprzedstawiające wartości użytkowej, a [...]

Zarządzenie nr 021.03.2015.2016 z dnia 30 września 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 [...]

Zarządzenie nr 021.02.2015.2016 z dnia 29 września 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych będących w użytkowaniu, wyeksploatowanych w stopniu uniemożliwiającym ich użytkowanie i [...]

zarządzenie nr 021.01.2015.2016 z dnia 11 września 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej [...]

zarządzenie nr 021.19.2014.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji d/s wyceny książek przekazanych nieodpłatnie Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza [...]

zarządzenie 021.18.2014.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu [...]

zarządzenie nr 021.17.2014.2015 z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego w celach służbowych przez pracowników Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu [...]

zarządzenie nr 021.16.2014.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur prowadzenia dokumentacji szkolnej [...]

zarządzie nr 021.15.2014.2015 z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej [...]

zarządzenie nr 021.14.2014.2015 z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu   [...]

zarządzenie 021.13.2014.2015 z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji ds. wyceny książek nabytych nieodpłatnie oraz likwidacji książek nieaktualnych i zniszczonych [...]

zarządzenie nr 021.12.2014.2015 z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych [...]

zarządzenie nr 021.11.2014.2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie wyznaczenia redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu [...]

zarządzenie 021.10.2014.2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników niepedagogicznych z tytułu rozkładu czasu pracy przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym [...]

zarządzenie nr 021.09.2014.2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej [...]

zarządzenie nr 021.08.2014.2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko: Animator "Moje boisko-Orlik 2012" na kompleksie sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konk [...]

metryczka