2018

2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019

2018

Zarządzenie Nr 021.14.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych  [...]

Zarządzenie Nr 021.13.2018 z dnia 05 listopada 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania komisji d/s wyceny książek przekazanych nieodpłatnie oraz d/s likwidacji książek, podręczników zniszczonych i nieaktualnych w Szkole Podstawowej im. [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019  [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2018 z dnia 13 września 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2018 z dnia 03 września 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania Zespołu specjalistów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu  [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych  [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2018 z dnia 01 czerwca 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania komisji d/s wyceny książek przekazanych nieodpłatnie Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2018 z dnia 01 czerwca 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania zespołu d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2018 z dnia 07 maja 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2018 z dnia 01 marca 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych  [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2018 z dnia 07 lutego 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie ustalenia  regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Witosławiu   [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej  [...]

metryczka