2016

2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019

2016

Zarządzenie Nr 021.13.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w  Witosławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wartości niematerialnych i prawnych, druków ścisłego zarachowania oraz oleju opałowego  [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenia Nr 021.11.2016 z dnia 19 października 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2016 z dnia 19 października 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu  [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2016 z dnia 23 września 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2016 z dnia 15 września 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu  [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2016 z dnia 15 września 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2016 z dnia 01 września 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji d/s wyceny książek przekazanych nieodpłatnie Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu oraz likwidacji książek nieaktualnych i [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kasacji błędnie wypełnionych druków ścisłego zarachowania oraz świadectw szkolnych na koniec roku szkolnego 2014/20 [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej   [...]

Zarządzenie 021.02.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2016 z dnia 1 marca 2016 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych [...]

metryczka