2017

2017 | 2016 | 2015 | 2018 | 2019

2017

Zarządzenie Nr 021.15.2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej   [...]

Zarządzenie Nr 021.14.2017 z dnia 07 listopada 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej   [...]

Zarządzie Nr 021.13.2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej   [...]

Zarządzenie Nr 021.12.2017 z dnia 09 października 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej   [...]

Zarządzenie Nr 021.11.2017 z dnia 03 października 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego   [...]

Zarządzenie Nr 021.10.2017 z dnia 29 września 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018  [...]

Zarządzenie Nr 021.09.2017 z dnia 13 września 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2017 dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z tytułu [...]

Zarządzenie Nr 021.08.2017 z dnia 11 września 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.07.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu  [...]

Zarządzenie Nr 021.06.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenie Nr 021.05.2017 z dnia 23 maja 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie powołania zespołu powypadkowego  [...]

Zarządzenie Nr 021.04.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu w sprawie komisji rekrutacyjnej  [...]

Zarządzenie Nr 021.03.2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 021.02.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Witosławiu w sprawie organizacji pracy szkoły w czasie Rekolekcji Wielkopostnych  [...]

Zarządzenie Nr 021.01.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej [...]

metryczka