2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza ,

Znak sprawy: RI.BUA 7331-38/2009

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA
z dnia 27 marca 2009 r.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 78 poz. 682) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Ryszarda Więckowskiego pełnomocnika (pełnomocnictwo Nr 86/R1/09/2008) Firmy Spółki P4 z siedzibą w Warszawie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej – na działce nr ewid. 209 – obręb geodezyjny Ostrowo gm. Mrocza.
Na podstawie art. 10 K.P.A., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, pokój nr 312 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
                                                                                   
                                                                                               /Wiesław Gozdek/

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (27 marca 2009)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (1 kwietnia 2009, 14:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2315