W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > URZĄD MIASTA I GMINY > Obwieszczenia i konkursy 2005-2009 > 2008
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej
Znak sprawy: [...]  więcej»

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji świec i zniczy na działce nr 10/12 w miejscowości Matyldzin, gm. Mrocza
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej
Znak sprawy: [...]  więcej»

Informacja o wynikach naboru
[...]  więcej»

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiele
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiele
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania
Znak sprawy: [...]  więcej»

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
[...]  więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2008
OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2008z dnia 13 października 2008 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINYw MROCZY ogłasza [...]  więcej»

Wykaz Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
[...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydanie postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Znak sprawy: [...]  więcej»

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektorwni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej do ulicy Nakielskiej
Znak sprawy: [...]  więcej»

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji udatniania wody w miejscowości Modrakowo
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej z modernizowanej nawierzchni ulicy Postępu w Mroczy
Znak sprawy: RR-O.7624-34/2008 [...]  więcej»

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej z modernizowanej nawierzchni ul. Kościelnej w Mroczy
Znak sprawy: RR-O.7624-33/2008 [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zakończeniu postępowania
Znak sprawy: RR-O.7624-34/2008 [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
Znak sprawy: RR-O.7624-37/2008 [...]  więcej»

Wykaznieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Burmistrz Miasta i Gminy  Mrocza Stosownie do przepisówart.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości,   że w [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]  więcej»

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie I publicznego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki w Drzewianowie
[...]  więcej»

Ogłoszenie o wynikach konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu
[...]  więcej»

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Modrakowo
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającą wodę z ulicy Postę
Znak sprawy: [...]  więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor d/s ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Referacie Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
[...]  więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Mrocza
[...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w OGŁOSZENIU O NABORZE NR 1/2008
[...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiel
Znak sprawy: [...]  więcej»

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. AdamaMickiewicza w Witosławiu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni ulicy Agatki w Mroczy
Znak sprawy: [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i [...]  więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Postępu w Mroczy
Znak [...]  więcej»

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
OGŁOSZENIE Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza  ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Na [...]  więcej»

26. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2008
OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2008z dnia 14 maja 2008 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINYw MROCZY ogłasza nabór [...]  więcej»

25. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania
Znak sprawy: [...]  więcej»

24. Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w sprawie lokali mieszkalych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
[...]  więcej»

23. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
[...]  więcej»

21. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Stosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr 261, poz. 2603 z pózn.zm.) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości gruntowych [...]  więcej»

22. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiazję przedsięwzięcia polegającego na budowie kanaliazji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza
Znak sprawy: [...]  więcej»

20. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Znak sprawy: [...]  więcej»

19. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania
Znak sprawy: [...]  więcej»

18. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Znak sprawy: [...]  więcej»

17. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania
Znak sprawy: [...]  więcej»

16. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni ulicy Agatki
Znak sprawy: [...]  więcej»

15. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wykazu działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży
[...]  więcej»

14. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy: [...]  więcej»

13. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podjęciu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy: [...]  więcej»

12. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak [...]  więcej»

11. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko
RR-O.7624-12/2008 [...]  więcej»

10. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o niestwierdzeniu potrzeby sporządzania rapaortu o oddziaływaniu
Znak sprawy: [...]  więcej»

9. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Wyrza-Kaźmierzewo
[...]  więcej»

8. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej
[...]  więcej»

7. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni ulicy Rzemieślni
[...]  więcej»

6. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Młodych
[...]  więcej»

5. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
[...]  więcej»

4. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu w miejscowości Wiele
[...]  więcej»

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu nieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
[...]  więcej»

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania dowodowego
Znak sprawy: RR-O.7624-51/2007 [...]  więcej»

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o zakończeniu postępowania dowodowego
Znak sprawy: RR-O.7624-50/2007 [...]  więcej»wersja do zapisu wersja do druku