2007

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2007

57. Ogłoszenie o naborze Nr 5/2007

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2007z dnia 16 listopada 2007 r. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZMIASTA I GMINY MROCZA ogłasza nabór na [...]

51. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: R. I. 7034-1/35/KW/2007 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 27.09.2007 Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 Nr [...]

44. Ogłoszenie o Naborze Nr 4/2007

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 4/2007 z dnia 14 września 2007 r. 2007 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I [...]

43. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r z 2004r. Dz.U.      Nr 261, poz. 2603 oraz zgodnie z § 15 Rozporządzenia [...]

38. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: RR-O.7624-31/2007 [...]

34. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczypodaje do publicznej wiadomości  Wykaz lokali mieszkalnych  usytuowanych w  budynku mieszkalnym nr 22 w Drzewianowieprzeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 1) lokal [...]

26. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: RR-O.7624-12/2007 [...]

25. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Znak sprawy: RR.O7624-11/2007 [...]

23. Wykaz nieruchomości gruntowej podany do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Wykaz nieruchomości gruntowej - działka budowlana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położona w Drzewianowie gm. Mrocza   [...]

22. Wykaz nieruchomości gruntowej podany do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Wykaz nieruchomości gruntowej - działka budowlana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położona w Mroczy przy ul. Wodnej [...]

21. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Znak sprawy: RR.O7624-11/2007 [...]

20. Ogłoszenie o naborze Nr 3/2007

Ogłoszenie o naborze z dnia 4 czerwca 2007r. kandydatów na wolne stanowisko APLIKANTA - 3 etaty w Straży Miejskiej w Mroczy [...]

19. Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko [...]

18. Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko [...]

17. Zawiadomienie

Zawiadomienie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. [...]

16. Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 16 maja 2007r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy. [...]

15. Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 16 maja 2007r., w związku z brakiem ofert kandydatów nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola miejskiego w Mroczy. [...]

14. Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 16 maja 2007r., kandydatem na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy została Pani Danuta Radecka - Dubiel [...]

7. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowo-Budżetowym

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2007z dnia 13 kwietnia 2007 r. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA ogłasza nabór [...]

6. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2007z dnia 10 kwietnia 2007 r. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINY w MROCZYogłasza nabór [...]

5. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZAogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I. Szkoły Podstawowej w MroczyII. Gimnazjum im. Jana Pawła II w MroczyIII. Przedszkola Miejskiego w Mroczy 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która [...]

4. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach Rzecznej, Polnej, Piaskowej, Czereśniowej, Agatki, Słonecznej, 25 Lecia, Zwycięstwa, 30 lecia LWP

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZAz dnia 22.03.2007    Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 z [...]

1. Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza o poszukiwaniu kontrahenta na dzierżawę i zagospodarowanie działki

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza o poszukiwaniu kontrahenta na dzierżawę i zagospodarowanie działki w miejscowości Witosław oznaczonej jako działka nr ewid. o pow. 3,54,06ha, wpisanej w KW pod numerem 18358, stanowiącej własność [...]

metryczka