2006

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2006

72. Informacje o Wynikach Naboru

Informacja o wynikach  nabru na stanowisko PODISNSPEKTOR d/s remontowych i inwestycyjnych w Referacie Inwestycji i Gosporadki Przestrzennej w Urzedzie Miasta i Gminy Mrocza [...]

71. Ogłoszenie o Wynikach Naboru

Informacja o wynikach wyborów na stanowisko d/s leśnictwa w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzedzie Miasta i Gminy Mrocza   [...]

73. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z usługami.

Informuję, że dnia  21 grudnia 2006r odbył się II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z usługami.Do przetargu wystawiono działkę nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha [...]

70. Ogłoszenie o Naborze

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze Nr 3/2006 r. na wolne stanowisko urzednicze - do spraw remontowych i inwestycyjnych [...]

69. Ogłoszenie o Naborze

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze Nr 2/2006 r. na wolne stanowisko urzednicze - do spraw leśnictwa w wymiarze 1/2 etatu [...]

[...]

65. Ogłoszenie o Naborze

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E  NR 3/2006z dnia 5 grudnia 2006 r.    Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ [...]

64. Ogłoszenie o Naborze

O G Ł O S Z E N I E   O  N A B O R Z E   NR 2/2006z dnia 5 grudnia 2006 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) [...]

67. Informacja o wyniku IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul. Polnej

Dnia 1 grudnia 2006rr odbył się IV przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki Nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiata magazynowa [...]

63. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha zapisanej w księdze wieczystej

BURMISTRZMIASTA I GMINY MROCZAOGŁASZA II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 6514 położonej w Mroczy przy ul. Kościuszki.- cena  wywoławcza  [...]

66. Informacja o wyniku IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul. Polnej

Dnia 17 listopada 2006r odbył sie  I – przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 6514 położonej w Mroczy przy ul. Kościuszki.Komisja o godz. 10.00 [...]

62. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położo

BurmistrzMiasta i Gminy MroczaOGŁASZA IV przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 hazapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnymoraz wiatą magazynową, [...]

61. Informacja o wyniku III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul. Polnej

 Dnia 27 października 2006r odbył się III przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki  Nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z    budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym [...]

55. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha zapisanej w księdze wieczystej

BURMISTRZMIASTA I GMINY MROCZAOGŁASZA I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 324/4 o pow. 0,65,39 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 6514 położonej w Mroczy przy ul. Kościuszki.- cena  wywoławcza  [...]

53. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położonej

BurmistrzMiasta i Gminy MroczaOGŁASZA III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 hazapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnymoraz wiatą magazynową, [...]

52. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 246/15 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położone w Mroczy przy ul. Polnej

Dnia 15 września 2006rr odbył się II przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki Nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiata magazynowa [...]

48. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej - działki budowlane przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.  Działka nr 324/4 o pow. 0,65,39 [...]

47. Ogłoszenie wyniku III przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Wielu, gm. Mrocza.

Informuję, że dnia 8 września 2006r. odbył sie III – przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Wielu gm. Mrocza przeznaczonych pod  budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Do przetargu wystawiono następujące [...]

45. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej - działki budowlanej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Mroczy przy ul. Rzecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczapodaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości gruntowej - działki  budowlanej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Mroczy przy ul. [...]

44. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położonej

BurmistrzMiasta i Gminy MroczaOGŁASZA II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 hazapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnymoraz wiatą magazynową, [...]

39. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza na III przetarg niograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu, gm. Mrocza

Burmistrza Miasta i Gminy MroczyO G Ł A S Z AIII - Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. [...]

31. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową położonej

BurmistrzMiasta i Gminy MroczaOGŁASZA Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 246/15 o pow. 0,15,70 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 8521 wraz z budynkiem warsztatowo-magazynowo-socjalnym oraz wiatą magazynową [...]

30. Urząd Miasta i Gminy w Mroczy ogłasza kolejną edycję konkursu - „Zieleń blisko nas” na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczyogłasza kolejną edycję konkursu „Zieleń blisko nas”na najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską.  Organizatorem  corocznego konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza. [...]

23. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o II - przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. Mrocza.

Burmistrza Miasta i Gminy MroczyO G Ł A S Z AII - Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek  przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. Mrocza. cena         VAT [...]

19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą...

„Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1903C Wiele – Białowieza, w miejscowości Wiele na działkach 41/2 i 173 obręb Wiele, na szerokości 1,0 – 1,5 m i na długości 1260 mb”; „Utwardzenie  pobocza drogi [...]

7. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Wielu gm. Mrocza

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza O G Ł A S Z A I - Przetarg nieograniczonyna sprzedaż działek  przeznaczonych pod budownictwojednorodzinne, położonych w Wielu, gm. Mrocza.  -  działka nr  466/37  o pow. 0,07,66 [...]

2. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2006

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2006z dnia 26 stycznia 2006 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) BURMISTRZ MIASTA I GMINY [...]

metryczka