2005

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2005

17. Ogłoszenie o konkursie Nr 1 Dyrektora MGOKiR w Mroczy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/05 Dyrektora MGOKiR w Mroczyogłasza konkurs na kandydata Kierownika obiektu Ośrodka Hotelowo-Rekreacyjnegoprzy MGOKiR w Mroczy (...) I. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach [...]

18. Zarządzenie Nr 8/2005 Kierownika ZRP w Mroczy

ZARZĄDZENIE nr 82005KIEROWNIKA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH  W  MROCZYz dnia 10.11.2005r. W SPRAWIE: ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY MROCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2005/2006 Na podstawie pkt IV ppkt 1 Statutu [...]

10. Ogłoszenie o naborze Nr 3/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 3/05 p.o. Kierownika MGOPS w Mroczyogłasza konkurs na kandydata Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowejprzy MGOPS w Mroczy (...) I. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach [...]

9. Ogłoszenie o naborze Nr 2/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/05 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./p.o. Kierownika MGOPS w Mroczyogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska [...]

8. Ogłoszenie o naborze Nr 1/05 Kierownika MGOPS w Mroczy

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/05 Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./p.o. Kierownika MGOPS w Mroczyogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w MGOPS w [...]

Informacja dot. kredytu suszowego

Zostały uruchomione kredyty suszowe. Wnioski można odbierać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, w pok. 109 lub w Banku Spółdzielczym w Mroczy.Wypełniony wniosek należy niezwłocznie złożyć w Referacie Rolnictwa (pok. 109) Urzędu, skąd [...]

Informacja

Mrocza, dnia 25 sierpnia 2005r. RR 7524-38/2005 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627: z późn. zm.) podaję do publicznej [...]

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko podins. d/s zamówień publicznych w UMiG w Mroczy

URZĄD MIASTA I GMINYw MROCZY informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 4 lipca 2005 r. naboru kandydatów na stanowisko podinspektora d/s zamówień publicznych podania złożyło 7 osób. Po weryfikacji złożonych dokumentów 4 osoby [...]

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko podins. d/s zamówień publicznych w UMiG w Mroczy

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZYul. PLAC 1 MAJA 2089 – 115 MROCZA poszukuje pracownika na stanowisko PODINSPEKTORA d/s ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wymagania:1) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie2) znajomość zagadnień [...]

Ogłoszenie wyniku konkursu na Dyrektora MGOKiR w Mroczy.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 31/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 kwietnia 2005 r. w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy informuje, że w wyniku [...]

Informacja do Postanowienia 1/2005

Mrocza, dnia 6 kwietnia 2005 r. I N F O R M A C J A W związku z dniem wolnym od pracy jaki przypada w dniu 8 kwietnia 2005 r. przedłuża się termin składania ofert dot. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego [...]

Postanowienie Nr 1/2005

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu [...]

metryczka