2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu:
1. działki nr 1230 w Mroczy,
2. działki nr 431/6 w Mroczy,
3. działek nr 125/1 do 125/5 w Drzewianowie,
4. działki nr 198/17 w Drzewianowie,
5. działki nr 466/57 w Wielu,
6. działek nr 236 i 238 w Ostrowie,
7. działki nr 81/5 w Matyldzinie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza,
w godzinach 900-1400.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres lub w siedzibie tutejszego Urzędu Miasta i Gminy,
w terminie do dnia 25 marca 2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Mrocza.

             Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

         /Wiesław Gozdek/

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (19 lutego 2009)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (19 lutego 2009, 10:10:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2484