2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

43. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r z 2004r. Dz.U.      Nr 261, poz. 2603 oraz zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie
nieruchomości Dz.U. Nr 207, poz. 2108.


Wyznacza się do sprzedaży następujące działki rolne oznaczone w ewidencji gruntów:
1. nr 424/7 o pow. 0,01,06 ha zapisana w KW NR 8533 cena wywoławcza –   2.606,00 zł
2. nr 424/8 o pow. 0,00,49 ha zapisana w KW NR 8533 cena wywoławcza –   1.248,00 zł

Nabywca nieruchomości będzie wyłoniony w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przeprowadzenie przetargu ograniczonego podyktowane jest położeniem działek, które otoczone są działkami innych  właścicieli bez drogi dojazdowej i brakiem możliwości wydzielenia odrębnej drogi do przedmiotowych działek. 
Operat szacunkowy oraz informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy – Referat Rolnictwa pok. Nr 109 lub telefonicznie (052) 3867427, 3867437.

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickiel (10 września 2007)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 września 2007, 13:21:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (19 września 2007, 14:42:10)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1952